Napisz do nas Strona główna Kontakt Archiwum
Znani koźmiczanie

Antoni Batko "Sęp"

Antoni Batko Urodził się 8 czerwca 1910 w Koźmicach Małych. W latach 1932 -1936 odbył przeszkolenie wojskowe i otrzymał stopień podporucznika piechoty. We Wrześniu 1939 walczył w składzie 20 pułku piechoty.
Po kapitulacji -współorganizator pierwszych  oddziałów podziemnego wojska polskiego (Służba Zwycięstwa Polski) na terenie gminy Koźmice Wielkie. Był pierwszym komendantem placówki AK "Sosna" w Koźmicach Wielkich. Od kwietnia 1940 pełnił funkcję oficera do zadań specjalnych w sztabie Obwodu AK Kraków-Powiat. Brał udział w wielu akcjach przerzutu broni i amunicji z Krakowa do magazynów terenowych AK. Jesienią 1944 zorganizował naradę w Czarnym Lesie (na granicy Koźmic Małych z Raciborskiem) Delegata Rządu na Kraj a później premiera Rządu na Wychodźstwie - Stanisława Jankowskiego z Komendą obwodu Kraków- Powiat. Zmarł 6 lipca 1995 r i spoczywa na cmentarzu w Opolu.

Franciszek Surówka Brzegowski

Franciszek Surówka Brzegowski Urodził się w 1902 roku w Koźmicach Małych. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie wojny pracował jako nauczyciel w Prywatnym Gimnazjum i Liceum im. Ks. B. Markiewicza w Pawlikowicach i prowadził tajne nauczanie. Po wojnie  pracował jako nauczyciel języka polskiego w Niższym Seminarium Duchownym OO.Franciszkanów-Reformatów, następnie w Technikum ( później Liceum) Ekonomicznym w Wieliczce.
W latach 1930-1939 wydane zostały cztery tomy jego poezji. W roku 1969 ukazał się jego jedyny powojenny tomik wierszy: "Słowa elementarne". W jego niełatwej dla czytelnika poezji, uderza wielkie umiłowanie wsi, zauroczenie przyrodą i głęboka wiara. Zmarł w Wieliczce w 1971 roku.

Klemens Surówka

Klemens Surówka Urodził się w czerwcu 1905 roku w Koźmicach Małych w domu nr 36. Na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował historię. Pracował jako nauczyciel w Opocznie a po wybuchu wojny powrócił do Koźmic. Został członkiem Armii Krajowej. W rodzinnym domu prowadził tajne nauczanie. Po wojnie, od 1945 r. przez prawie 30 lat sprawował funkcję kierownika szkoły podstawowej w Koźmicach Wielkich. W 1972 roku był inicjatorem zmiany imienia szkoły na "Obrońców Westerplatte" (do 1972 szkoła nosiła imię: "św.Jana Kantego"). Zmarł w 1993 roku w Wieliczce.

Ludwika Maria Surówka - Siostra Immakulata

Immakulata Siostra Immakulata czyli Ludwika Maria Surówka urodziła się w roku 1913 w Koźmicach Małych w domu nr 34. Ukończyła gimnazjum w Wieliczce i wstąpiła do zakonu klauzurowego SS Benedyktynek w Staniątkach. W 1939 r. ukończyła wydział humanistyczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W maju 1941 złożyła śluby wieczyste. W czasie okupacji brała udział w tajnym nauczaniu miejscowej młodzieży, choć w zabudowaniach klasztornych byli zakwaterowani niemieccy żołnierze. Po wojnie była nauczycielką języka łacińskiego w Gimnazjum i Liceum św.Scholastyki przy klasztorze w Staniątkach a od 1950 roku pełniła obowiązki dyrektora tej placówki. Przez wiele lat pełniła także funkcje przeoryszy i zakrystianki w klasztorze. Zmarła w 1996 roku i została pochowana na cmentarzu przyklasztornym w Staniątkach.

Stanisław Tatara "Florian"

Stanisław Tatara Urodzony w 1914 roku w Koźmicach Małych. Bosman-mat ORP  " Rybitwa", obrońca Helu w 1939 roku. Po kapitulacji dostał się do obozu w Woldenbergu, z którego jako inwalida został zwolniony do domu. Po powrocie włączył się w organizację walki podziemnej, dowódca Oddziału Dywersyjnego / doraźnie/, póżniej szef Oddziału Partyzanckiego "POTOK", współorganizator placówki "Las" AK na naszym terenie. Zmarł w lutym 2004 roku.
Zapraszamy do przeczytania wspomnień z września 1939 tutaj

Franciszek Surówka - długowieczny koźmiczanin

Franciszek Surówka Urodzony we wrześniu 1907 roku w Koźmicach Małych. Rodzony brat Klemensa Surówki.
W 2007 roku świętował już 100 lat! Zmarł w kwietniu 2011 roku w sędziwym wieku 103 lat.


Inne postacie związane z Koźmicami Małymi:
Marian Dydyński
kozmice.pl