Napisz do nas Strona główna Kontakt Archiwum
Instytucje w Koźmicach Małych

Wyniki wyborów w sołectwie Koźmice Małe

Stanisław Dziedzic, jedyny kandydat na urząd Sołtysa, otrzymał 77 głosów "za" oraz 7 głosów "przeciw". Kandydujący do sześcioosobowej Rady Sołeckiej otrzymali kolejno: Jan Batko oraz Zofia Gawęda po 63 głosy, Tomasz Gawęda - 60 głosów, Wojciech Grochal - 58 głosów, Bogusław Nawalany - 52 głosy oraz Bernarda Hajduk - 48 głosów.
Protokoły wyborów: Sołtysa i Rady Sołeckiej.
maj 2011

Statut Sołectwa Koźmice Małe

Aktualnie obowiązujący Statut Sołectwa Koźmice Małe został uchwalony 26 października 2010 roku przez Radę Miejską w Wieliczce. Na jego podstawie działają wybrani od 2011 roku : Sołtys oraz Rada Sołecka Koźmic Małych.

Statut Sołectwa Koźmice Małe:

Str.2 Str.3 Str.4 Str.5 Str.6 Str.7 Str.8 Str.9 Str.10 Str.11 Załącznik

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

Wybory odbyły się 22 kwietnia 2007 w świetlicy wiejskiej w Koźmicach Małych. W wyborach wzięło udział 65 osób. Stanisław Dziedzic otrzymał 63 głosy i tym samym został wybrany Sołtysem Koźmic Małych na kolejną kadencję. Wybrano również Radę Sołecką w składzie:
  • Jan Batko (40 głosów),
  • Tomasz Gawęda (39),
  • Zofia Gawęda (39),
  • Wojciech Grochal (46),
  • Andrzej Pasula. (37)
Sołtysowi życzymy skuteczności w realizacji zadań na nową kadencję i życzliwego wsparcia ze strony Koźmiczan.
Protokoły z wyborów dostępne są poniżej:
Image Image Image

Zebranie Rady Sołeckiej - lipiec 2008

[Rozmiar: 11569 bajtów] W poniedziałek, 28 lipca 2008 odbyło się zebranie Rady Sołeckiej i Sołtysa Koźmic Małych. Na początku omawiana była sprawa projektu zadaszenia nad placem przy świetlicy wiejskiej. Projektantka, która jako pierwsza podjęła się przygotowania wymaganej dokumentacji zażądała zbyt wygórowanej kwoty honorarium za swoje usługi. W tej sytuacji sołtys zmuszony był zlecić wykonanie pracy innej osobie. Następnie dyskutowano sprawę ścieżki do przystanku busów. Ścieżka w większości biegnie przez prywatne grunty.Wszelkie roboty przy utwardzaniu ścieżki mogą być prowadzone wyłącznie za zgodą właścicieli działek. Jedna z właścicielek - P.Nitowa nie zgadza się na żadne prace na jej terenie i dlatego nie można naprawić ścieżki na całej długości.
lipiec 2008

Zebranie Rady Sołeckiej - maj 2009

[Rozmiar: 11569 bajtów] Ostatnie zebranie Rady Sołeckiej Koźmiczek odbyło się w dwóch turach: 2 oraz 4 maja. Sołtys przedstawił sprawozdanie z bieżących działań:monitowania UMiG Wieliczka w sprawie naprawy dróg oraz organizacji dalszych prac przy budowie świetlicy. Podjęto decyzję o włączeniu się Koźmiczek w organizację Parafiady w Koźmicach Wielkich (zaplanowanej na czerwiec). 4 maja w czasie spotkania z Ireneuszem Rozwadowskim, radnym Miasta i Gminy Wieliczka, przedstawione zostały najpilniejsze potrzeby Koźmiczek w zakresie budowy świetlicy.
maj 2009

Zebranie wiejskie w Koźmicach Małych - wrzesień 2009

[Rozmiar: 11569 bajtów] Zebranie zgromadziło około 20 mieszkańców Koźmic Małych. Gośćmi zebrania byli: zastępca burmistrza Henryk Gawor, sekretarz gminy Adam Panuś oraz przedstawiciel Koźmic w Radzie Miasta - Ireneusz Rozwadowski. Po przyjęciu sprawozdania sołtysa z dotychczasowych działań oraz zapoznaniu się z planami sołectwa na rok 2009 i 2010 rozpoczęła się dyskusja. Wśród postulatów mieszkańców najważniejsze dotyczyły wsparcia przez gminę budowy świetlicy wiejskiej. Zgłoszono także na ręce burmistrza brak reakcji służb gminnych na kilkukrotne, pisemne reklamacje wykonania drogi gminnej 122. Były one składane przez sołtysa w okresie gdy obowiązywała jeszcze gwarancja na jakość robót. Dziś gwarancja się skończyła a dziury pozostały.
[Rozmiar: 36259 bajtów]
wrzesień 2009

Plan Odnowy miejscowości Koźmice Małe

planNa zebraniu wiejskim w dniu 14 stycznia 2010 uchwalono Plan Odnowy miejscowości Koźmice Małe. Dokument ten jest niezbędny w przypadku uczestniczenia w inicjatywach Stowarzyszenia Wielicka Wieś. Przypomnijmy, że Koźmiczki planują sfinansować ze środków Stowarzyszenia budowę budynku sanitarnego przy świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw.
Czytaj: Plan Odnowy miejscowości Koźmice Małe
styczeń 2010
kozmice.pl